Tổng đài IP Yeastar MyPBX U100

Liên hệ

  • 25 x cuộc gọi đồng thời
  • Web Control Panel
  • Lưu trữ 4000 voice mail
  • 100 Extension
  • AA, VM gửi email
  • Tích hợp cổng USB 2.0 để hỗ trợ ghi âm
Báo giá Tư vấn mua hàng