Tổng đài IP Yeastar MyPBX U300

Liên hệ

  • 50 x cuộc gọi đồng thời
  • Web Control Panel
  • Lưu trữ 3000 voice mail
  • 300 Extension
  • AA, VM gửi email
  • Tích hợp cổng USB 2.0 để hỗ trợ ghi âm
  • Gọi hiển thị số
Báo giá Tư vấn mua hàng