Tổng đài IP Yeastar S300

36.014.000 

  • 60 cuộc gọi đồng thời và hỗ trợ tối đa 120 cuộc.
  • 24 cổng FXS/FXO.
  • 24 cổng BRI.
  • 6 kênh GSM/CDMA/3G.
  • 3 cổng E1/T1/PRI.
  • Tích hợp voicemail 10000 phút.
Báo giá Tư vấn mua hàng