Bản Quyền Zoom Pro [1 năm]

2.500.000 

✅ 100 người tham gia cuộc họp

✅ Thời hạn cuộc họp là 30 giờ

✅ Hỗ trợ Livestream facebook, youtube

✅ Xuất file Báo cáo

✅ Tùy chỉnh ID cuộc họp cá nhân

✅ Hổ trợ1GB ghi lại cuộc họp trên đám mây MP4 hoặc M4A

✅ Được đội ngũ kĩ thuật hỗ trợ, tư vấn tận tình 24/24

✅ Nâng cấp kích hoạt tài khoản trong vòng 10 phút

✅ Chu kỳ đăng ký: 12 tháng/lần.

Báo giá Tư vấn mua hàng