Loa hội nghị Yamaha YVC-1000

37.000.000 

  • Là một thiết bị loa/micro hội nghị USB chất lượng cao, triệt tiếng vọng (echo) tốt, đáp ứng phòng họp hội nghị  với yêu cầu chất lượng cao.
  • Kết nối với hệ thống Video conference khác như Polycom, Cisco, Lifesite…
  • Kết nối với âm thanh hội trường đáp ứng những mô hình phòng họp hội nghị lớn.
  • Mở rộng tới 5 Micro Yamaha YVC-1000EX.*
Báo giá Tư vấn mua hàng