Dinstar UC2000-VA-1G V122

Liên hệ(Chưa bao gồm VAT)

  • 1 kênh GSM
  • Gửi và Nhận SMS
  • Carrier Auto / Manual Selection
  • PSTN và VoIP Hotline
  • Quản lý  BCCH
  • Danh sách trắng / đen
  • Quản lý  PIN / IMEI
  • Dễ sử dụng và cài đặt
Báo giá Tư vấn mua hàng