Gateway Yeastar NeoGate TA400

3.210.000

  • Hội nghị 3 chiều
  • Chuyển tham dự
  • Danh sách đen
  • Chuyển mù
  • Gọi Detail Record (CDR)
  • Caller ID Display hay Block
  • Chuyển cuộc gọi: Không trả lời, bận rộn, tất cả
  • Chờ cuộc gọi
  • Hiển thị trạng thái cuộc gọi
Liên hệ Để Có Giá Tốt
Mã: A1670 Danh mục: , Brand: