Gateway Yeastar NeoGate TA810

7.854.000

  • Hội nghị 3 chiều
  • Chuyển giao tham dự
  • Danh sách đen
  • Chuyển Blind
  • Gọi Detail Record (CDR)
  • Caller ID Display hay Block
  • Chuyển cuộc gọi: Không trả lời, bận rộn, tất cả
  • Chờ cuộc gọi
  • Hiển thị Trạng thái cuộc gọi
Liên hệ Để Có Giá Tốt
Mã: A1668 Danh mục: , Brand: